Hoppa till innehållet?

Hur man hanterar leverantörer på ett effektivt

"Steg 5: Utvärdera leverantörens prestationer kontinuerligt

Effektiv leverantörshantering kräver kontinuerlig utvärdering av leverantörens prestationer. Utvärderingen innebär att man följer upp viktiga resultatindikatorer (KPI) som är relevanta för dina affärsmål. Du bör övervaka dessa nyckeltal över tid. Några exempel på KPI:er som bör följas upp är följande:

Leveranstider: Levererar dina leverantörer varor eller tjänster i tid?

Kvalitet: Uppfyller de produkter eller tjänster som tillhandahålls av dina leverantörer dina kvalitetsstandarder?

Kostnadsbesparingar: Realiserar ni kostnadsbesparingar genom att arbeta med den här leverantören?

Reaktionsförmåga: Är dina leverantörer lyhörda för dina behov och önskemål?

Kommunikation: Får du snabb och effektiv kommunikation från dina leverantörer?

Genom att följa upp dessa KPI:er och andra relevanta mätvärden kan du identifiera områden där dina leverantörer utmärker sig. Du kan också identifiera områden där de behöver förbättras. Detta kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut om vilka leverantörer du ska fortsätta att arbeta med och vilka du ska byta ut.

Hela artikeln: https://rightpeoplegroup.com/sv/hur-man-hanterar-leverantorer-pa-ett-effektivt-satt-7-viktiga-steg/

Hantera leverantörskommunikation