Hoppa till innehållet?

Fluit System AB

Om Fluit

Fluit System AB

Välkommen till Fluit System AB, din partner för att optimera inköpsavdelningen genom vårt innovativa inköpsoptimeringssystem.

Namnet "Fluit" är taget från det latinska ordet "fluit," som betyder "flöde," och det är precis vad vi hjälper ditt företag att uppnå - ett smidigt, automatiserat och kontrollerat inköpsflöde.

Vår Vision

Vi strävar efter att vara en global ledare inom inköpsoptimering genom att erbjuda effektiva och användarvänliga lösningar som förenklar, accelererar och förbättrar inköpsprocesser för organisationer i alla storlekar och branscher. Vår vision är att göra inköp till en konkurrensfördel genom att erbjuda verktyg och insikter som gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut och maximera värdet av varje inköp.

Våra Lösningar

Vi förstår att varje företag är unikt, och därför erbjuder vi anpassningsbara lösningar som kan skräddarsys för att passa dina specifika behov. Vårt inköpsoptimeringssystem är utformat för att automatisera och effektivisera inköpsprocesserna, minska kostnader, och öka kontrollen över inköpsflödet. Med våra verktyg kan du:

Automatisera och förenkla: Eliminera manuella och tidskrävande processer genom att automatisera uppgifter som inköpsorderhantering, godkännanden och orderkommunikation.

Öka kontrollen: Få en realtidsöversikt över inköpsordrar , kostnader och leverantörer, vilket gör det möjligt att identifiera och hantera eventuella avvikelser eller risker i realtid. starta med att vara reaktiv från dag ett.

Optimera leverantörsrelationer: Genom att analysera inköpsdata kan du fatta mer informerade beslut om leverantörsval och förhandlingsstrategier.

Minska kostnader: Identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar genom analys av inköpsdata och prestandamätningar.